Nedladdningsbara dokument

Slutrapport

Nedan kan du hitta projektets slutrapport och beskrivning över vad vi gjort under projekttiden. Liksom projektplanen så är den ganska lång men har en informativ innehållsförteckning där man kan klicka sig fram till de intressanta delarna.


Utvärdering

Här kan du läsa slututvärderingen från våra externa utvärderare WSP.


Övriga rapporter

Rapport fria kulturlivet 2021

Här kan du läsa rapporten från enkäten som skickades ut till det fria kulturlivet i Sörmland. Enkätsvaren visar bland annat att det finns ett visst stöd för de fria kulturaktörerna i Sörmland men att detta inte är tillräckligt. Den visar också att det är höga trösklar för att kunna ta del av det stöd som finns. Frågan om stöttande strukturer blir därför också en fråga om jämlikhet.

De största behoven är kring finansieringsfrågor och frågor om att hitta nya kunder, uppdragsgivare och publik. Därför är det anmärkningsvärt att det inte finns, eller efterfrågas, mötesplatser med potentiella kunder, uppdragsgivare och finansiärer. Vidare undersökningar av varför det ser ut på detta sätt bör vara en prioriterad fråga för projektet i det fortsatta arbetet.

Läs mer om vad svaren visar genom att ladda ner rapporten.


Projektplan

Nedan kan du hitta projektets projektplan för att se hur vi planerade de (nästan) tre åren. Den är ganska lång men har en bra och pedagogisk innehållsförteckning. Om du inte orkar med att läsa hela kan du läs den och klicka dig fram till delarna som verkar extra intressanta.