Nu kan du titta!

Tjoho!

Tvärt om från vad vi sagt tidigare går det nu att se vårt programinslag från Folk och Kultur!

Så, låt oss presentera programpunkten ”Att bygga regional kulturell infrastruktur” med Sörmländska kulturtillgångar. Sänd live på Folk och Kultur onsdagen den 9 februari kl 13.45.

PS: Vi har inte riktigt lärt oss klippa film i youtube ännu så de första 7 sekunderna står bilden stilla.:) DS.

Att hantera nervositet i en virtuell studio

Vi startade vårt deltagande på Folk och Kultur med att medverka med en egen programpunkt. Originalplanen var att mycket kort prata om vad vi gjort i projektet och sedan ha en dialog om stöttande strukturer och regional kulturell infrastruktur. Vi hade tänkt testa någon av de övningarna som vi har använt.

Sen fattades beslut om att göra konventet digitalt. Och vi fick planerna om. Med teams-möten som inre bild av hur det hela skulle gå till i digital tappning så planerade vi således om vår programpunkt till att istället bli en digital dialog. Då fick vi info om hur plattformen som vi skulle använda fungerade. Inte alls som teams skulle det visa sig. Efter en snabb introduktion till plattformen och dess möjligheter så gjorde vi därför en tredje omplanering,

Sen var det dags. I en virtuell studio satt vi redo för att prata om hur vi jobbat i projektet och varför vi gjort de val som vi gjort. Halvtimmen flög iväg och innan vi hann säga ”kulturområdesöverskridande samordning” så var den slut. Så vad har jag lärt mig av medverkan i Folk och Kultur detta året?

  1. Jag älskar att få prata om projektet, sättet som vi jobbar på och om de resultat vi har.
  2. Kulturtanter i form av projektledare kan hantera teknik.
  3. Att kunna planera och planera om är en superkraft (om än en relativt tråkig sådan…)

Underbart är kort och även om det skulle vara roligt att medverka med fler programpunkter så tänker jag spendera de nästkommande två dagarna med att avnjuta det övriga (fantastiska) programmet på Folk och Kultur (det kan du hitta via denna länken).

Tyvärr går det inte att se vår programpunkt igen men det finns fortfarande möjlighet att uppdatera sig om det aktuella kulturpolitiska läget genom att köpa deltagarpass och titta på någon av de runt 90 andra programpunkterna. Det kan du göra via den här länken.

Konsten att förklara så en förstår

För två veckor sedan intervjuades jag av Radio P4 Sörmland om projektet och vår enkät som riktade sig till det fria kulturlivet. Tyvärr sändes inslaget först i söndags då det bara var en dag kvar på enkätperioden, men kul var det att vi fick lite uppmärksamhet!

Det jag sa blev hårt nedklippt, trots att vi tog om intervjun ett par gånger för att journalisten tyckte mina svar var för långa och invecklade och jag själv tyckte jag att jag hade förenklat och förtydligat projektets syfte som om jag skulle förklara det för en Golden retriever. Men jag insåg i samma stund att jag under detta halvår vi varit igång aldrig beskrivit projektet för någon utomstående, alltså någon som inte är i kultursvängen och känner till kulturarbetarnas villkor eller kulturbyråkrat-lingot som vi frejdigt svänger oss med på möten och föredragningar.

Måste man förenkla allt till Golden retriever-nivå? Kan inte komplicerade ting få vara just komplicerade, förståeligt främst för den det berör? Som till exempel hur man bygger relevanta och hållbara stöttande strukturer för Sörmlands kulturaktörer. Jo, det måste man. Ibland. Framför allt för sig själv, för att påminna sig om varför man lägger ner tid och hårt arbete. Det är jag som är Golden retrievern.

På slutet av intervjun kommer jag ner till det:

Målet är ett välmående kulturliv i hela Sörmland. Punkt.

Här är inslaget: https://sverigesradio.se/artikel/kulturlivets-behov-ska-kartlaggas