Arbetsgrupper

Vi jobbar med arbetsgrupper i projektet. Det är svårt att beskriva hur, utan att först förklara tjänstedesign. Så vi börjar där.

Tjänstedesign handlar om att forma tjänster efter behoven hos de som ska använda tjänsterna (användarna). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en version som är anpassad för offentlig verksamhet. Metoden görs i en process i 6 steg och har hela tiden användaren i fokus. Du kan läsa mycket mer om detta på innovationsguiden.se.

Eftersom vi är övertygade om att en kulturell infrastruktur måste byggas tillsammans har vi valt att arbeta med en metod som utgår från användarens behov. Det är helt enkelt viktigt för oss att vi inte sitter på vårt kontor och hittar på lösningar på egen hand. Med användare menar vi framförallt fria kulturaktörer, exempelvis kulturskapare, gallerier och kulturföreningar.

Hur gör vi då?

Vi skapade en arbetsgrupp kring behovet av stöttande strukturer under hösten 2021. Den bestod av 13 personer som blev tillfrågade utifrån vilka verksamheter som de arbetar eller är engagerade i. En majoritet av arbetsgruppen för stöttande strukturer var fria kulturaktörer men även kommun- och regionrepresentanter fanns med.

Arbetsgruppen leddes genom tjänstedesigns-processen av projektledarna. Arbetet började med en utmaning att jobba med. Utifrån denna hittade sedan gruppen lösningar som också testas i skarpt läge. Se mer under beskrivningen av arbetet med arbetsgruppen för stöttande strukturer.

Användare, tjänstedesign, kulturell infrastruktur… Måste det vara så krångligt?

Nej, det är egentligen ganska enkelt. Projektet frågar vad som är problemet, lyssnar på svaret och kommer på lösningar tillsammans med de som är beroende av lösningen.

arbetet framåt?

Vi har avslutat arbetet med den första arbetsgruppen. Denna process tog oss något längre fram i projektprocessen än vad vi räknat med och därför planerar vi i dagsläget inte att genomföra någon mer fullständig arbetsgruppsprocess. Däremot kommer vi fortsätta att arbeta med behovsdriven utveckling i projektet. Detta innebär bland annat att vi kommer att använda oss av metoder från tjänstedesignsprocessen, mindre arbetsgrupper och fokusgrupper av olika typ.

När vi testar resultaten från den första arbetsgruppsprocessen så kommer vi vilja ha fortsatt dialog med både fria och offentliga kulturaktörer i Sörmland. Vill du att vi pratar med dig? Maila då skt@regionsormland.se och berätta varför.