Arbetsgrupperna

Vi kommer jobba med arbetsgrupper i projektet. Det är svårt att beskriva hur, utan att först förklara tjänstedesign. Så vi börjar där.

Tjänstedesign handlar om att forma tjänster efter behoven hos de som ska använda tjänsterna (användarna). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en version som är anpassad för offentlig verksamhet. Metoden görs i en process i 6 steg och har hela tiden användaren i fokus. Du kan läsa mycket mer om detta på innovationsguiden.se.

Eftersom vi är övertygade om att en kulturell infrastruktur måste byggas tillsammans har vi valt att arbeta med en metod som utgår från användarens behov. Det är helt enkelt viktigt för oss att vi inte sitter på vårt kontor och hittar på lösningar på egen hand. Med användare menar vi framförallt fria kulturaktörer, exempelvis kulturskapare, gallerier och kulturföreningar.

Hur ska vi göra då?

Vi har valt att skapa arbetsgrupper kring var och ett av de behov som projektet har identifierat. Arbetsgrupperna består av 10 – 12 personer. Vilka som sitter med väljs i relation till det som arbetsgruppen ska jobba med. Exempelvis kommer arbetsgruppen för stöttande strukturer till största delen bestå av fria aktörer medan arbetsgruppen för samverkan bestå av kommun- och regionrepresentanter.

Arbetsgrupperna leds genom sina tjänstedesigns-processer av projektledarna. Arbetet börjar med att arbetsgrupperna identifierar en utmaning att jobba med. Utifrån denna hittar sedan gruppen lösningar som också testas i skarpt läge.

Användare, tjänstedesign, kulturell infrastruktur… Måste det vara så krångligt?

Nej, det är egentligen ganska enkelt. Projektet frågar vad som är problemet, lyssnar på svaret och kommer på lösningar tillsammans med de som är beroende av lösningen

När rullar vi igång?

Vi börjar arbetet med den första arbetsgruppen under hösten 2021. Detta är med gruppen för stöttande strukturer. Vill du vara med i den? Maila då skt@regionsormland.se och berätta varför.

Du kommer kunna läsa mer om vad var och en av arbetsgrupperna gör under respektive rubrik här på sidan när de har kommit igång och börjat jobba.