Hem

Hur skapar vi relevanta och hållbara stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet?

Hur underlättar vi samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer inom kultursektorn i Sörmland? Hur gör vi kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi upplevt under pandemin?

Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar ska finna svar på. Projektet pågår 2021-2023 och är nu inne i sin genomförandefas. En del av denna är att testa Kulturkluster Sörmland. Dit kan du som är fri eller offentlig kulturaktör vända dig för att få stöd i form av kunskap, bollplank och kontakter.
Du når Kulturkluster Sörmland via denna länk.

På den här webbplatsen kan du följa projektet Sörmländska kulturtillgångars arbetsprocesser och resultat. Vi delar också med oss av de insikter och slutsatser som gjorts och görs längs vägen.

Vi uppskattar förstås allehanda synpunkter och frågor rörande projektet så kontakta oss gärna på skt@regionsormland.se. Du kan också prenumerera på projektets nyhetsbrev som från och med hösten 2022 skickas ut månadsvis med Kulturkluster Sörmland som avsändare. Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till kulturkluster@regionsormland.se.

Trevlig läsning!

// Marie Anstadius & Elin Selig, projektledare, Sörmländska kulturtillgångar


Senaste inlägg