Hem

Hur skapar vi relevanta och hållbara stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet?

Hur underlättar vi samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer inom kultursektorn i Sörmland och hur gör vi kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi upplevt under pandemin?

Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar ska finna svar på. På den här webbplatsen kan du följa projektets arbetsprocesser och de insikter och slutsatser som görs längs vägen. I bloggen reflekterar projektledarna veckovis över projektet och på sidan Arbetsgrupper kan du läsa om projektets arbetsgrupper och deras uppgifter och resultat. För att skapa dig en bild av vad projektet handlar om tar du förstås en titt under rubriken Om projektet.

Vi hoppas du ska finna sidan informativ och givande! Vi uppskattar förstås allehanda synpunkter, inspel och idéer kring projektet så kontakta oss gärna på skt@regionsormland.se. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev som ramlar ner i mejlkorgen var 6:e vecka genom att anmäla dig till samma adress.

Trevlig läsning!

// Marie Anstadius & Elin Selig, projektledare, Sörmländska kulturtillgångar


Senaste inlägg