Hem

Hur skapar vi relevanta och hållbara stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet?

Hur underlättar vi samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer inom kultursektorn i Sörmland? Hur gör vi kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi upplevt under pandemin?

Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar har försökt hitta svar på. Projektet pågick mellan 2021-2023 och är nu avslutat. Läs mer på Region Sörmlands webbsida.

På den här webbplatsen kan du läsa om projektet Sörmländska kulturtillgångars arbetsprocesser och resultat. Vi delar också med oss av de insikter och slutsatser som gjorts längs vägen.

Trevlig läsning!

// Marie Anstadius & Elin Selig, f.d. projektledare, Sörmländska kulturtillgångar


Senaste inlägg