Slutet närmar sig

Hösten har anlänt med snabba fjät och Sörmländska Kulturtillgångar gör sig redo att fälla in årorna, tacka för sig och lämna över resultaten till det sörmländska kulturlivet och alla er som bidragit med tid, medel och intresse i projektet.

Projektets avslutande fas innehåller bland annat författande av slutrapporten (vilken snart kommer att publiceras här tillsammans med den externa utvärdering som alldeles precis landat i våra händer) och att slutredovisa projektresultaten muntligen för projektets finansiärer. Nervöst men framför allt roligt, för vi är stolta och glada över projektets resultat!

Och vad händer med resultaten då?

Jo, dessa fortsätter vi att testa, justera och arbeta in.

Kulturkluster Sörmland fortsätter att ge rådgivning, arrangera utbildningar och möten samt facilitera olika nätverk. Senare i höst kommer vi även dra ihop en fokusgrupp kring hur Kulturkluster Sörmland ska kommunicera med sina användare. Kulturkluster Sörmland har dessutom fått uppdraget att samordna hela Region Sörmlands deltagande i det nationella kulturpolitiska konventet Folk och kultur 2024.

Team KKN – vårt samarbete kring kulturella och kreativa näringarna med Hållbar regional utveckling – strävar på med oförminskad fart. Här växer bland annat en kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Sörmland fram i samtal med länets kommuner.  

Slutligen ett par ord om denna blogg. I och med att projektet avslutas kommer även bloggen och denna webbsida att upphöra att uppdateras. Sidan kommer att ligga kvar i ett par år som en kunskapsbas för liknande projekt och andra som kan ha intresse av materialet. Resultaten kommer leva vidare på andra plattformar, bland annat kulturkluster.se. Men innan dess kommer vi som utlovat publicera slutrapport, utvärdering samt resultaten från projektets sista fokusgrupp.

Så håll utkik!

Publicerad av