Bild på Mikael Palo, stående under träden utanför sitt kontor i Nyköping.

Oss är kulturplanen född…

Den 31 maj ska Regionfullmäktige ta beslut om kulturplanen för 2023-2026. I den beskrivs vilka riktningar, prioriteringar och mål regionen har för kulturen i Sörmland de närmaste fyra åren. För oss är denna nya plan extra viktig då den fastställer nästa steg i projektet, vilket vi kommer att kunna berätta mer om när planen är beslutad. Så länge filosoferar vår chef och uppdragsgivare Mikael Palo över födslovåndorna kring Kulturplanen och varför denna skiljer sig från tidigare planer. Trevlig läsning!

I nådens år 2010 utfärdade Sveriges riksdag en förordning som blev lag om en kultursamverkansmodell för statlig medfinansiering av regional kulturverksamhet. Nästan alla regioner gick då hem för att arbeta med sina kulturplaner.

Födslovåndorna var stora för att samverka och samråda kring Sörmlands förstfödda kulturplan. Den första planen som Sörmland tog fram kom till världen 2012. Planen lindades in i många aktiviteter eftersom det var de verktyg man då beskrev den regionala kulturverksamheten med. Genom åren har förordningen ändrats, justerats, det har lagts till och dragits ifrån. Sedan dess har ytterligare två kulturplaner fötts, med stora delar samma verktyg och format och de tre planerna blev därför rätt lika i sin utformning.

I länet låg region, kommuner, konstnärer, civilsamhället, politiken och ansvariga tjänstepersoner och vaktade sina kulturverksamheter. Trots att alla tolkade sina egna tecken och stjärnor blev det dock tydligt genom åren att det fanns behov av andra synsätt och perspektiv i planen. Så var tiden inne för den fjärde bebisen att bli till. Man enades om att den skulle få till uppgift att lyfta frågan om VARFÖR vi har en kulturverksamhet och vilken grund- och kultursyn som finns i länet

Arbetet vändes i en riktning där kultursynen och de kulturstrategiska områdena växte fram. Samverkan blev en nyckel i utvecklingsarbetet för ett rikare och mer utvecklande kulturliv i länet.

I maj 2022 föddes således den fjärde sörmländska kulturplanen framunder nästan lika stora födslovåndor som den allra första. Där ligger den nu i krubban och jollrar i väntan på Regionfullmäktiges välsignelse.

Så långt parafrasen på julevangeliet….till det nutida perspektivet:

Hela inriktningen i planen bygger på kultursynen som visar hur konsten, människan och samhället både har egna inriktningar och samtidigt behöver samverka. Här beskrivs också förutsättningar för kulturen i Sörmland samt särskilda prioriteringar och områden att beakta, samverka och samarbeta kring under perioden. Det är en plan som pekar på VARFÖR vi bedriver kulturverksamhet och den kompletteras av årliga aktivitetsplaner som löpande hanterar frågor om HUR och VAD. 

Några av ledorden har hela tiden varit samverkan och behovsorientering. Med dessa som vägmärken vill vi även fortsättningsvis skapa och stötta ett välmående och utvecklat kulturutbud som vi ska vara stolta över och vilja vara en del av. Trots oro i världen, trots effekter av en pandemi som slagit hårt mot kultursektorn, och trots samhällsutmaningar som vi kan skönja i horisonten. Konst och kultur är centrala för den mänskliga erfarenheten och den binder samman såväl människa som samhälle.

– Mikael Palo, kultur- och utbildningschef, Region Sörmland

Publicerad av