Bild på Mikael Palo, stående under träden utanför sitt kontor i Nyköping.

Oss är kulturplanen född…

Den 31 maj ska Regionfullmäktige ta beslut om kulturplanen för 2023-2026. I den beskrivs vilka riktningar, prioriteringar och mål regionen har för kulturen i Sörmland de närmaste fyra åren. För oss är denna nya plan extra viktig då den fastställer nästa steg i projektet, vilket vi kommer att kunna berätta mer om när planen är beslutad. Så länge filosoferar vår chef och uppdragsgivare Mikael Palo över födslovåndorna kring Kulturplanen och varför denna skiljer sig från tidigare planer. Trevlig läsning!

I nådens år 2010 utfärdade Sveriges riksdag en förordning som blev lag om en kultursamverkansmodell för statlig medfinansiering av regional kulturverksamhet. Nästan alla regioner gick då hem för att arbeta med sina kulturplaner.

Födslovåndorna var stora för att samverka och samråda kring Sörmlands förstfödda kulturplan. Den första planen som Sörmland tog fram kom till världen 2012. Planen lindades in i många aktiviteter eftersom det var de verktyg man då beskrev den regionala kulturverksamheten med. Genom åren har förordningen ändrats, justerats, det har lagts till och dragits ifrån. Sedan dess har ytterligare två kulturplaner fötts, med stora delar samma verktyg och format och de tre planerna blev därför rätt lika i sin utformning.

I länet låg region, kommuner, konstnärer, civilsamhället, politiken och ansvariga tjänstepersoner och vaktade sina kulturverksamheter. Trots att alla tolkade sina egna tecken och stjärnor blev det dock tydligt genom åren att det fanns behov av andra synsätt och perspektiv i planen. Så var tiden inne för den fjärde bebisen att bli till. Man enades om att den skulle få till uppgift att lyfta frågan om VARFÖR vi har en kulturverksamhet och vilken grund- och kultursyn som finns i länet

Arbetet vändes i en riktning där kultursynen och de kulturstrategiska områdena växte fram. Samverkan blev en nyckel i utvecklingsarbetet för ett rikare och mer utvecklande kulturliv i länet.

I maj 2022 föddes således den fjärde sörmländska kulturplanen framunder nästan lika stora födslovåndor som den allra första. Där ligger den nu i krubban och jollrar i väntan på Regionfullmäktiges välsignelse.

Så långt parafrasen på julevangeliet….till det nutida perspektivet:

Hela inriktningen i planen bygger på kultursynen som visar hur konsten, människan och samhället både har egna inriktningar och samtidigt behöver samverka. Här beskrivs också förutsättningar för kulturen i Sörmland samt särskilda prioriteringar och områden att beakta, samverka och samarbeta kring under perioden. Det är en plan som pekar på VARFÖR vi bedriver kulturverksamhet och den kompletteras av årliga aktivitetsplaner som löpande hanterar frågor om HUR och VAD. 

Några av ledorden har hela tiden varit samverkan och behovsorientering. Med dessa som vägmärken vill vi även fortsättningsvis skapa och stötta ett välmående och utvecklat kulturutbud som vi ska vara stolta över och vilja vara en del av. Trots oro i världen, trots effekter av en pandemi som slagit hårt mot kultursektorn, och trots samhällsutmaningar som vi kan skönja i horisonten. Konst och kultur är centrala för den mänskliga erfarenheten och den binder samman såväl människa som samhälle.

– Mikael Palo, kultur- och utbildningschef, Region Sörmland

Gästblogg: en dag i en kultursamordnares liv

Vilket ärofyllt uppdrag att få skriva ett blogginlägg denna vecka. Var ska man börja då? Hej Bloggen! Eller kanske Hi guys! Nä, jag säger bara: Hej!

Och jag det är Carina Nilsson, kultursamordnare i Katrineholms kommun. Fortfarande lite ny på jobbet med 54 arbetsdagar i ryggen. Gränsen går väl vid 100 dagar om man ska lyssna på vår kulturminister…

Med sju år i bagaget som kultursamordnare i Gnesta kommun har jag fördelen att kunna jämföra den lilla mot den stora kommunen. Likaså att se de olika förutsättningarna och utmaningarna som finns. Som kultursamordnare så ser ju dagarna olika ut. Om du inte vet hur en dag kan se ut så kommer här ett litet axplock:

 • Samtal med olika bolag angående artistbokning,
 • sammanställa programpunkter till konstutställningen Bygget,
 • samla in pressmaterial,
 • möte med föreningar,
 • skissa på en affisch till Kulturdagen för barn 2022,
 • programplanering gatufest nr 1,
 • ta fram remissvar på regionens kulturplan,
 • genomgång av inkomna bidragsansökningar,
 • planera en workshop om marknadsföring inför föreningsdagen,
 • sammanställa material till en sommarguide,
 • skriva ett blogginlägg,
 • och sist: ta en selfie (till blogginlägget).

Det kan uppfattas som en salig röra, men det är en j-la rolig röra.

I och med projektet Sörmländska Kulturtillgångar så har vi kultursamordnare äntligen kunnat träffas igen. Vi har under många år pratat om hur vi ska kunna samverka mer. Nu tror jag att vi är på god väg. Bara genom att träffas, prata om våra utmaningar och bolla bra idéer kommer vi långt. Trots våra olika förutsättningar så ska det inte vara så svårt att samverka över kommungränserna, tillsammans med alla våra fria aktörer och kulturskapare.

Viktigast är att kulturen får växa fritt och nå ut till ALLA sörmlänningar. Tack vare detta projekt så tror jag att det äntligen blir av!

Carina Nilsson

Hemmakontor hos Carina